INCOT: International cooperation – better trainings

INCOT: International cooperation – better trainings

image


Dnia 31.12.2017 roku rozpoczął się projekt International cooperation – better trainings, którego Gdańska Fundacja Wody jest koordynatorem. Projekt jest realizowany we współpracy z naszymi partnerami: Bayerisches Landesamt für Umwelt (Niemcy) oraz Isle Utilities B.V. (Holandia). Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy, co oznacza że zakończy się on 30.12.2018 roku.

Głównym celem projektu INCOT jest stworzenie stałego partnerstwa na rzecz poprawy kształcenia zawodowego kadr sektora wodno – ściekowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Niemiec i Holandii. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić poprzez umożliwienie międzynarodowym partnerom na wyminę i skonfrontowanie pomysłów, praktyk i stosowanych metod. Projekt zakłada wzajemną edukację, a także podnoszenie kompetencji związanych zarządzaniem gospodarką wodno – ściekową.


Współczesne kadry zajmujące się ochroną środowiska oraz pracownicy branży wodno – ściekowej od lat sygnalizują pogarszający się stać środowiska ekosystemów wodnych. Zanieczyszczenia, takie jak  mikroplastiki, farmaceutyki pogarszają jakość zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.

Sektor wodno – ściekowy mierzy się aktualnie także z problemem jakim jest zagospodarowywanie osadów ściekowych. Niemcy, Holandia i Polska posiadają swoje niedoskonałe metody radzenia sobie z tym problemem. Niestety żadna z tych metod nie jest korzystna dla środowiska.

Wierzymy, iż realizacja projektu INCOT pozwoli wypracować wspólną dla Niemiec, Holandii i Polski (, a być może też innych krajów) strategię działania, która przyniesie wyczekiwane rozwiązania i przybliży nas do rozwiązania tych problemów.


Projekt International cooperation – better trainings jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Kwota dofinansowania na realizację projektu INCOT wynosi 24650€.

Zapraszamy do śledzenia informacji o przebiegu realizacji projektu oraz z jego rezultatami na facebooku Gdańskiej Fundaji Wody oraz na platformach EPALE oraz eTwinning.

Więcej informacji o programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach którego organizowany jest projekt znajdą Państwo w zamieszczonej broszurce [klik]


Partnerzy projektu:

gfw1

ISLE_Logo

LFU_Schriftzug_engl_50c_60k_2015